Posted in: ซีรี่ย์

“แพร” วิจารณ์กรณีบวงสรวง “ครูไก่แก้ว” | ดาราเดลี่

ทุ่งหญ้า วิจารณ์กรณีบวงสรวง อาจารย์กายแก้ว

จากกรณีที่บวงสรวงศิลปินดารา อาจารย์กายแก้ว ซึ่งตามตำนานเชื่อกันว่าเป็นอาจารย์ของพระชัยวรมันที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มีร่างกายเป็นนกหรือนก ซึ่งปัจจุบัน ผู้ศรัทธาต้องหาสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว หรืออื่นๆ มาบูชา สร้างความประทับใจแก่สัตว์เป็นอันมาก คนรัก

อ่านต่อข่าว “ไพรวัลย์ วรรณบุตร” แจงเรื่อง “บุณฑริก” แจง “เขื่อน ภัทรดนัย” บวชได้

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ล่าสุดทุ่งหญ้า หรือ ไพรวัลย์ วรรณบุตรออกมาวิจารณ์ว่าเรื่องนี้ต้องไตร่ตรองและควรบูชาในสิ่งที่ควรบูชา

เขาโพสต์ว่าเขาบ้า เละเทะ ยุคเสื่อมศีลธรรมจริงๆ อย่าพยายามทำมัน การทำลายชีวิตสัตว์อื่น เป็นบาปและไม่ก่อให้เกิดผลใดๆ ในสิ่งที่ฉันปราถนา

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

การเสียสละที่ถูกต้องในศาสนา คือ การให้ชีวิต ไม่ทำลายชีวิต คือการเจริญเมตตาแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้ควรให้ ไม่ใช่การถวายทานเหมือนเรา

พระพุทธเจ้าตรัสอย่างชัดเจนกับพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า ผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่าเป็นการตอบแทน ผู้ให้ชีวิตย่อมได้รับชีวิต เมื่อให้อายุก็แก่ เพราะทำให้อายุยืนเมื่อให้อภัยและให้อิสระแก่สรรพสัตว์ย่อมมีอิสรภาพไปทุกภพทุกชาติ

อย่าพยายามทำมัน

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

Back to Top